Árak

Diagnosztika

Gósy-féle beszédpercepciós diagnosztika5 000 Ft
Olvasásvizsgálat (30 perc)5 000 Ft
Részképességvizsgálat
(figyelem, emlékezet, percepció)
8 000 Ft
Alapozó mozgásfelmérés10 000 Ft
Diszkalkulia vizsgálat10 000 Ft
Komplex vizsgálat10 000 Ft
Gyógypedagógiai szakvélemény
(vizsgálaton felül fizetendő)
5 000 Ft

Terápia

Egyéni fejlesztés (45 perc)4 500 Ft
Csoportos alapozó torna (80 perc)4 500 Ft
Kedvezményt biztosítok testvérek fejlesztése, illetve páros/csoportos munka esetén.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.