Bemutatkozás

Bemutatkozás

Szántóné Etler Dóra vagyok, gyógypedagógus. 1985-ben születtem, Nagykanizsán. Kisiskolás korom óta része az életemnek a gyermekekkel való foglalkozás. Először legidősebb nővérként három testvéremre vigyáztam. Gimnazista és főiskolás koromban nyaranta több mint hat évig rendszeres szervezője voltam 8-18 éves fiatalok táboroztatásának Zala megyében. Szakmai irányultságomban meghatározó volt, hogy családom több tagja is pedagógus.

2008-ban végeztem az ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán, mint látássérültek pedagógiája-, és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár- gyógypedagógus. Azóta a (gyógy)pedagógia több területén is tapasztalatot szereztem, hisz dolgoztam halmozottan sérült-, tanulásban akadályozott-, látássérült-, mozgássérült-, hiperaktív, figyelemzavaros, autista és tanulási zavarral diagnosztizált (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) gyerekekkel; óvodás és iskolás korúakkal egyaránt.

A sokféle munkában a gyerekek szeretete, a családok támogatása, a problémák felderítése, megoldások keresése, a szülőkkel, más szakmákkal/pedagógusokkal való kooperáció vezérelt. Mindig fontosnak tartottam, hogy a gyermeket a problémáival együtt, a család részeként tekintsem.

Manapság rengeteg információ áramlik a gyermekek, és a felnőttek felé is. Feladataink ellátásához sok képességünk együttműködésére van szükség. Egy érzékelési-, észlelési terület hiánya/ sérülése, a részképességek zavara, a figyelem és emlékezet alulfunkcionálása súlyos problémákat okozhat. Szerencsére a diagnosztizáló, fejlesztő módszerek is egyre szélesebb körűek, s sok speciális terápia közül lehet választani gyermekeink fejlesztése céljából.

Fontosnak tartottam, hogy lépést tartva a fejlődéssel, ismereteimet tovább bővítsem, s több tanfolyamot/továbbképzést elvégeztem. A megszerzett tapasztalatok és a tanult ismeretek birtokában szeretnék minden hozzám forduló szülőnek, kisgyermeknek, diáknak megfelelő, a speciális problémákat, élethelyzetet figyelembe vevő segítséget nyújtani. A fejlesztést a gyermekek egyéni igényei, fejlődési szintje, a szükséges támogatás megfelelő módjai és eszközei határozzák meg.

Probléma esetén keressen bátran, s találjunk együtt megoldást gyermeke problémáira, tanulási nehézségére, fejlődésbeli elmaradására!

Tanulmányaim

2004-2008. ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar – gyógypedagógus látássérültek pedagógiája-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
2011. GMP beszédpercepciós diagnosztika – 30 óra (MAGYE szervezésében)
2012. A matematika tanulás zavarai – Diszkalkulia – 60 óra (ELTE, BGGYFK)
2012. Tanulástechnika – 15 óra (Vadaskert Alapítvány)
2014. Diszlexia prevenció a közoktatás különböző intézményeiben – 60 óra (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)
2014. Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére – 120 óra (Alapozó Terápiák Alapítvány)
2015. Alapozó Terápia: Terapeuta képzés – (Alapozó Terápiák Alapítvány)
2019. Dinamikus szenzoros integrációs terápia – (MDSZIT Egyesület)

Referenciáim

Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda és Általános Iskola, Budapest – osztályfőnök, matematika, magyar tanár
Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona, Budapest – nevelőtanár
Kerekecske-Gombocska Képességfejlesztő Tanoda, Sopron – gyógypedagógus, fejlesztő
Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Sopron – osztályfőnök, gyógypedagógus, rehabilitációs szakember

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.