Vizsgálatok, tanácsadás

Vizsgálatok, diagnosztika

  • Mozgásvizsgálat: 5 éves kortól felvehető. Az alapozó terápia teljes vizsgálati lapját használom. Így a vizsgálat ideje kb. 1-1,5 óra. A vizsgálat célja annak megítélése, hogy a gyermeknek szükséges e egyáltalán, segít-e az Alapozó Fejlesztés. Ha igen, milyen szintről indulhatunk, mik lesznek a fejlesztési terv lépései. Ha nem segít a problémán az Alapozó Terápia, akkor milyen más irányba kell elindulni. A vizsgálat komplex képet ad a gyermek idegrendszerének fejlettségéről, hisz megfigyeli többek között a nagymozgásokat, a rugalmasságot, az egyensúlyt,a keresztmozgásokat,a mozgás vezérlését, a finommotorikát, a ritmust és a dominanciát is..
  • Beszédértés vizsgálat (GMP): A vizsgálat a dr. Gósy Mária által kifejlesztett eljárással történik. A diagnosztika célja a beszédpercepciós elmaradás vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítése; továbbá mindezek alapján a megfelelő terápia meghatározása. A vizsgálatot 3-12 éves korú gyermekekkel veszem fel. A tesztelési idő relatív rövid, körülbelül fél-háromnegyed óra.
  • Tanulási problémák vizsgálata: Az előzetes konzultáció során, a szülő által az iskolai előrehaladásban való akadályozottság területére irányulnak a vizsgálatok. Attól függően, hogy mely tantárgy, illetve képességekben észlelik a problémát, különböző tesztelési eljárások lehetségesek.
  • Matematika tantárgy illetve hozzá kapcsolódó részképességek probléma esetén a Gyakorló Beszédjavító Intézetben kidolgozott diszkalkulia prevenciós vizsgálat területeinek megfelelő feladatokat, megfigyeléseket végzek.
  • Anyanyelvi, írás-olvasás problémák esetén a Meixner Ildikó által kidolgozott szókincs-, és olvasás-, írás vizsgálatokat alkalmazom. A vizsgálatok általános iskola első osztályától felvehetőek, egészen felső tagozatos korig is.
  • Iskolaérettség-vizsgálat: Olyan nagycsoportos óvodás (5 év körüli) gyermekek komplex vizsgálata, akiknél a szülő vagy az óvónő problémát észlel az iskolakezdéshez szükséges képességek, készségek területén.
  • A komplex iskolaérettség-vizsgálat területei: mozgás, testséma, finommotorika, szem-kéz koordináció, dominancia, térérzékelés, emlékezet, figyelem, alak-háttér, gestalt-látás, alak- forma – szín- nagyság állandósság, beszédészlelés- beszédértés, beszéd alaki oldala, gondolkodás, számlálás-mennyiségfogalom-számolás, általános tájékozottság, feladattudat, feladattartás, szociális fejlettség
  • Részképesség-vizsgálat: Figyelem, emlékezet, vagy bármely más az iskolaérettségi vizsgálatnál említett területek célzott vizsgálata.

Tanácsadás

  • Szakmai konzultáció a szülőkkel: A vizsgálatokat és a fejlesztés megkezdését megelőzi egy (személyes vagy telefonos) konzultáció a szülővel. Itt megbeszéljük az észlelt problémákat, felveszem az anamnézist, megállapítom a szükséges vizsgálatokat. Ha csak telefonon tudunk egyeztetni, akkor a gyermek eddig rendelkezésre álló papírjait emailben küldhetik el a szülők. Az átadott dokumentumokat és a bennük lévő információkat természetesen bizalmasan kezelem. A terápia során a szülő később is kérhet konzultációt, tanácsadást; kérdés, újabb probléma felmerülése, vagy bármilyen más ok miatt is.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.